Pravila privatnosti

Obradu podataka koji se prikupljaju putem internetske stranice skroznutrifit.com vrši isključivo vlasnica internetske stranice, te je uloga Administratora internetske stranice ograničena te nema pristup prikupljenim podacima. 

Podaci se prikupljaju i obrađuju kako bi se pružila usluga besplatnih konzultacija o savjetovanju u prehrani. 

Podaci se prikupljaju u slučaju kada je posjetitelj internetske stranice ispunio Google obrazac.

Link na Google obrazac:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfooUQfgXwzKRu0bjM_OLO6cdK0GQLvFFXMxoQV9RsCea3m0A/viewform

Podaci koji se prikupljaju putem Google obrasca su: 

  • Adresa E-pošte
  • Subjektivni podaci klijenta o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju, prehrambenim navikama, sportskim aktivnostima
  • Podaci o dobi, spolu, mjestu stanovanja (županija), prosječnim mjesečnim primanjima

Podatak adrese E-Pošte prikuplja se kako bi pružatelj usluge (besplatne konzultacije) mogao odgovoriti ispitaniku te pružiti uslugu besplatnih konzultacija. 

Subjektivni podaci klijenta prikupljaju se u svrhu pripreme pružatelja usluge za obavljanje besplatnih konzultacija. Uz pomoć prikupljenih podataka, pružatelj usluge dobiva bolji uvid klijenta o njegovim trenutnim prehrambenim navikama, tjelesnoj aktivnosti te zdravstvenim tegobama. 

Podaci o dobi, spolu, mjestu stanovanja i prosječnim mjesečnim primanjima prikupljaju se radi izrade privatnih statističkih podataka koji su potrebni pružatelju usluge. 

Podaci prikupljeni putem Google obrasca pohranjuju se u roku godine dana te se nakon isteka tog roka trajno brišu. 

Želite se educirati o prehrani?
Prijavite se na moj newsletter.

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.

Fit kolači

Slani snack
Slatki snack

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.

Fit kolači

Slani snack
Slatki snack

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.

Ne zaboravi svoj popis za kupnju!

Uz SkrozNutriFit promijeni svoje prehrambene navike bez stresa, ekstremnog napora i rigoroznih dijeta.

Sasvim drugačiji nerestriktivni pristup prehrani koji vas garantirano vodi do cilja.